Vertrouwenspersoon

Leerlingen, ouders of medewerkers kunnen op school te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag door anderen. Het beste is natuurlijk om dit rechtstreeks met betrokkenen te bespreken of bespreekbaar te maken met de stamgroepleider of de directie. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.
De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de Wilbertschool. De vertrouwenspersoon kan adviseren, de weg wijzen of ondersteunen in gesprekken. Indien gewenst kan hij/zij ook bemiddelen tussen alle betrokkenen of ondersteunen bij het indienen van een formele klacht.


De vertrouwenspersoon gaat zeer vertrouwelijk en zorgvuldig om met alles wat hem of haar verteld wordt. Zonder toestemming zal hij/zij niet met anderen praten over hetgeen besproken is. Wanneer er sprake is van een gevaarlijke of schadelijke situatie, zal er hulp gezocht worden. Dat doet de vertrouwenspersoon altijd na overleg en samen met de leerling, ouder of medewerker die bij hem/haar om ondersteuning vraagt.

 

Absolute geheimhoudingsplicht kan nooit toegezegd worden. Wanneer er sprake is van groot en reëel gevaar, een misdrijf of strafbaar feit moet dit altijd gemeld worden, dan is er sprake van meldplicht.
Op de Wilbertschool is Marleen Beld de vertrouwenspersoon.


Daarnaast heeft de school ook een extern vertrouwenspersoon. Dit is Anne Overbeek. Zij is rechtstreeks en zonder toestemming van school bereikbaar via onderstaande contactgegevens.
Mevrouw Overbeek is niet aan een van de scholen van ons schoolbestuur, Symbio, verbonden.


Anne Overbeek
Tel: 0630642568
Email: info@anneoverbeek.nl