Protocollen

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, vinden we van groot belang. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid etc. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichting vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Tevens willen we inzicht geven in de afspraken die we gemaakt hebben in het kader van privacy wetgeving. De wijze waarop we handelen in geval van schorsing en verwijdering. Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen (IKC’s) en alle medewerkers, die werkzaam zijn bij Stichting Symbio Hengelo. 

 

Bekijk de protocollen van Symbio

 

Pesten

Pestprotocol Wilbertschool

 

Slecht weer

Protocol extreem weer