Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) praten ouders mee over de ontwikkelingen en beleid op school. Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Een goede zaak, want als ouder wilt u natuurlijk het beste onderwijs voor uw kind.
Waarover neemt de MR beslissingen?
In de MR komen verschillende onderwerpen voorbij. Denk bijvoorbeeld aan geldbesteding, gebouwengebruik, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

 

MR-leden Wilbertschool
De volgende ouders en stamgroepleiders vertegenwoordigen de Wilbertschool:

 

Personeel: Marleen Beld en Bram Bollerman
Ouders: Jeroen Rouwkema en Marly Seppenwoold


Ook dit jaar sluit Gerda Speelman (ouder) weer aan bij de GMR namens de Wilbertschool. 

De ouders worden via ouderverkiezingen gekozen en zijn minstens 2 jaar beschikbaar. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen.

Vanuit de MR willen wij u graag informeren via o.a. nieuwsbrief en een jaarverslag. Onderaan deze pagina staat het meest recente jaarverslag.

 

Verkiezingen
De MR organiseert regelmatig verkiezingen. Ouders worden per brief geïnformeerd. Als zich meerdere kandidaten aanmelden vinden verkiezingen plaats. Meer informatie over de verkiezingen vindt u in het MR reglement. Voor meer informatie hierover kunt u de MR leden benaderen. 

 

Contact met de MR
Als u vragen of opmerkingen heeft, ideeën heeft over het onderwijs van de Wilbertschool, of wilt weten wat er in de MR gebeurt neem dan gerust contact op.   

                                     

Mail: marly.seppenwoold@symbiohengelo.nl of jeroen.rouwkema@symbiohengelo.nl

 

Natuurlijk kunt u ons ook altijd op het schoolplein aanspreken.

 

Jeroen Rouwkema

Marly Seppenwoold

 

MRjaarverslag2023