Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. 
Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, stamgroepleiders en ouders.
Ook beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 is: € 22,50 euro per kind.
Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

 

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

 

Voorzitter: Sabine Boone (Ralf groep 4)
Penningmeester: Rozanne Hollink (Sarah groep 8 en Pim groep 5)
Secretaris: Margaretha Tuijnenburg (Merel groep 6 en Simon groep 4)
Algemeen lid: Shakti Lieten (Robin groep 4)
Algemeen lid: Chrissy Derkink (Riley groep 4)
Algemeen lid: Gerda Speelman (Rosa groep 5-6b en Sophia groep 7/8a)
Algemeen lid: Elise Smit (stamgroepleider groep 0/1/2)
    

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 20:00 uur en vinden plaats in de koffiekamer van de school. U bent altijd van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.

 

Vergaderdata schooljaar 2023/2024

 

Maandag 11 september 2023 om 20.00 uur
Woensdag 18 oktober 2023 om 12.15 uur (ALV)
Dinsdag 7 november 2023 om 20.00 uur
Woensdag 31 januari 2024 om 20.00 uur
Donderdag 14 maart 2024 om 20.00 uur
Maandag 13 mei 2024 om 20.00 uur
Donderdag 11 juli 2024 om 20.00 uur
 

Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR. De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool. 

 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit.

 

Commissies:

Sinterklaas: Gerda

Kerst:

Rozanne

Pasen: Shakti
Koningsspelen: Sabine
Bloemenmarkt: Chrissy + extra hulp
Avond 4 daagse: Chrissy + extra hulp

Afscheid 

groep 8:

Margaretha

 

 

FLYER

 

Word Hulpouder

Presentatie OR 2022