Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. 
Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, stamgroepleiders en ouders.
Ook beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 is: € 22,50 euro per kind.
Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

 

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

 

Voorzitter: Sabine Boone (Ralf groep 3)
Penningmeester: Rozanne Hollink (Sarah groep 7 en Pim groep 4)
Secretaris: Margaretha Tuijnenburg (Merel groep 5 en Simon groep 3)
Algemeen lid: Ingrid Albers (Roos groep 5)
Algemeen lid: Shakti Lieten (Robin groep 3)
Algemeen lid: Chrissy Derkink (Riley groep 3)
Algemeen lid: Jo-An Beaumont ( Evy groep 5 en Lewis groep 2)
Algemeen lid: Nicole Ruinemans (Luuk groep 5 en Tess groep 3)
Algemeen lid: Gerda Speelman (Rosa groep 5-6b en Sophia groep 7/8a)
Algemeen lid: Elise Smit (stamgroepleider groep 0/1/2)

 

    

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 20:00 uur en vinden plaats in de koffiekamer van de school. U bent altijd van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.

 

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

 

Maandag 5 september 2022
Dinsdag 25 oktober 2022 (ALV)
Woensdag 14 december 2022
Donderdag 16 februari 2023
Maandag 27 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Woensdag 19 juli 2023
 

Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR. De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool. 

 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit.

 

Commissies:

Bloemenmarkt: Chrissy, Shakti
Koningsspelen: Sabine
Eindejaarsfeest: Jo-an, Sabine
Sinterklaas: Jo-an
Pasen: Shakti
Kerst: staat nog open
Afscheid groep 8: Margaretha
Avond 4 daagse: Ingrid, Chrissy

 

 

FLYER

 

Word Hulpouder

Presentatie OR 2022